Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Masnedsund Bådlaug tirsdag den 10.03.2020

Deltagere: Max Nielsen, Lars Madsen, Jesper Jensen, Kim Steffensen, Henrik Christiansen, Kirsten Guntofte.
Afbud: Lone Andersen og Herbert Hansen


Dagsorden:
1. Valg af næstformand
2. Valg af sekretær
3. Klubbens jubilæum
4. Eventuelt

Formanden bøde velkommen til alle og specielt velkommen til Lars og Henrik.
De nyvalgte fik introduktion til bestyrelsesarbejdet.

1. Max Nielsen valgt som Næstformand. Max bliver hermed også suppleant for Bådlauget repræsentanter i Havneudvalget
2. Lars Madsen valgt som sekretær

3. Bestyrelsen drøftede dato og menu til jubilæumsfesten og blev enige om, at det er fornuftigt at afholde festen den 16. Maj på terrassen og i telt. Der udarbejdes en indbydelse så snart der er truffet aftale med dem der skal levere maden. Menuen koster 188 kr. pr. kuvert, der bliver egenbetaling på 100 kr. og foreningen dækker udgifterne til diverse indkøb i forbindelse med festen. På den måde overholder bestyrelsen det mandat med egenbetaling på halvdelen af udgiften vi fik på generalforsamlingen. Bestyrelsen aftalte nyt bestyrelsesmøde inden festen til den 29.04.2020 kl. 19.00


4. Intet

Referent: Kirsten Guntofte