FORMÅLS PARAGRAF

Bådlaugets formål er:

at varetage medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads med både, såvel med sejl som motor, at varetage medlemmernes interesser vedrørende plads- og havneforhold i Masnedsund og bevarer et for området naturlige miljø.

At være en del af "Fremtidens havne og maritime miljøer i Vordingborg Kommune"


MASNEDSUND BÅDLAUG ER MEDLEM AF DANSKE TURSEJLER, DE AF BÅDLAGETS MEDLEMMER, DER ALLEREDE ER MEDLEM AF DANSKE TURSEJLER, SKAL SELV RETTE HENVENDELSE DERTIL OG OPLYSE AT DE ER MEDLEM AF BÅDLAGET, DERVED SPARES KR. 50,00 PÅ MEDLEMSSKABET, DETTE GÆLDER OGSÅ NYE MEDLEMMER.


DANSKE TURSEJLER KAN TILBYDE BILLIGE BÅD FORSIKRINGER. : WWW.TURSEJLEREN.DK

Næstformand

Max Nielsen

Vinkelvej 28

4760 Vordingborg

Tlf.: 3536 5577

Kasserer:

Herbert Hansen

Stenhusvænge 10

4700 Næstved.

Tlf.: 2372 5152

Sekretær:

Lars Madsen

Trolleparken 49

4760 Vordingborg

Tlf.: 2977 4349

Bestyrelsesmedlemmer:

Jesper Jensen

Kristiansmindevej 14

4760 Vordingborg

Tlf.: 2247 3031

Kim F. Steffesen

Bramgåsvej 6

4760 Vordingborg

Tlf.: 2514 3100

Suppleanter:

Henrik Kristiansen

Ringvej 33

4750 Lundby

Tlf.: 4182 631

Lone Andersen

Næstvedvej 411

4750 Lundby

Tlf.: 4041 1534

Sparekassen Sjælland

Konto: 6070 0004183106

CVR/SE- nummer:

37405655

Havnen: Vordingborg.dk/masnedsund-havn

Dansk Tursejler:

www.tursejleren.dk


Palles Kraner: 5594 1400